مداد آبرنگی کارات آکوارل 125

مداد ابرنگی

مداد آبرنگی کارات آکوارل 125

خوب است که بدانید!

 • ساخت آلمان
 • مقاومت بسیار بالا در برابر شکنندگی

 • مداد آبرنگی با کیفیت عالی برای مصارف حرفه‌ای
 • مغزی‌های آبرنگی قابل استفاده به صورت خشک و یا با استفاده از قلم‌مو و آب
 • با قابلیت ترکیب پذیری بسیار بالا (به صورت خشک، خشک بر روی تر، تر بر روی خشک)
 • با مقاومت بالا در برابر شکنندگی
 • در ۶۰ رنگ درخشان و مقاوم دربرابر نور
 • مغزی بسیار نرم و غنی
 • چوب مداد تهیه شده از جنگل‌های دارای گواهی‌نامه PEFC

کد محصول: 125

رنگ ها

 • ۰
  ۰
 • ۱
  ۱
 • ۲
  ۲
 • ۳
  ۳
 • ۴
  ۴
 • ۵
  ۵
 • ۶
  ۶
 • ۸
  ۸
 • ۹
  ۹
 • ۱۰
  ۱۰
 • ۱۱
  ۱۱
 • ۱۲
  ۱۲
 • ۱۶
  ۱۶
 • ۱۷
  ۱۷
 • ۱۹
  ۱۹
 • ۲۰
  ۲۰
 • ۲۱
  ۲۱
 • ۲۳
  ۲۳
 • ۲۴
  ۲۴
 • ۲۵
  ۲۵
 • ۲۹
  ۲۹
 • ۳۰
  ۳۰
 • ۳۱
  ۳۱
 • ۳۳
  ۳۳
 • ۳۵
  ۳۵
 • ۳۶
  ۳۶
 • ۳۷
  ۳۷
 • ۳۸
  ۳۸
 • ۴۲
  ۴۲
 • ۴۳
  ۴۳
 • ۴۹
  ۴۹
 • ۵۰
  ۵۰
 • ۵۲
  ۵۲
 • ۵۳
  ۵۳
 • ۵۴
  ۵۴
 • ۵۵
  ۵۵
 • ۵۶
  ۵۶
 • ۵۷
  ۵۷
 • ۵۹
  ۵۹
 • ۶۱
  ۶۱
 • ۶۲
  ۶۲
 • ۶۳
  ۶۳
 • ۷۲
  ۷۲
 • ۷۳
  ۷۳
 • ۷۶
  ۷۶
 • ۷۷
  ۷۷
 • ۸۰
  ۸۰
 • ۸۳
  ۸۳
 • ۸۵
  ۸۵
 • ۱۱۰
  ۱۱۰
 • ۲۲۲
  ۲۲۲
 • ۳۰۲
  ۳۰۲
 • ۳۳۰
  ۳۳۰
 • ۵۵۰
  ۵۵۰
 • ۶۰۲
  ۶۰۲
 • ۷۰۳
  ۷۰۳
 • ۸۰۰
  ۸۰۰
 • ۸۰۵
  ۸۰۵
 • ۸۹۰
  ۸۹۰
 

انواع: