خودکار 430

خودکار

خودکار 430

خوب است که بدانید!

 • ساخت آلمان
 • ایمن در هواپیما - تثبیت فشار اتوماتیک جوهر برای جلوگیری از نشت آن در هواپیما

 • خودکار با درپوش و گیره
 • Airplane-safe: تثبیت فشار اتوماتیک جوهربرای جلوگیری از نشت آن در هواپیما

کد محصول: 430

رنگ ها

 • ۲
  ۲
 • ۳
  ۳
 • ۵
  ۵
 • ۹
  ۹

قطر نوشتار

 • ۰/۲۵
  ۰/۲۵
 • ۰/۳۵
  ۰/۳۵