مداد مکانیکی 2 میلی متری مارس تکنیکو 788

Leadholder

مداد مکانیکی 2 میلی متری مارس تکنیکو 788

خوب است که بدانید!

  • ساخت آلمان
  • قطر مغزی - 2 میلیمتر، سطح مقطع دایره

  • Leadholder برای طراحی، رسّامی و نگارش
  • مناسب مغزی‌های ۲ میلی‌متری مانند مارس کربن 200
  • گیره، دکمه و قبضه فلزی
  • تراش تعبیه شده در دکمه انتهای مداد
  • مغزی HB

کد محصول: 788

قطر نوشتار

  • ۲
    ۲