مداد طرح جدول ضرب 1822

مداد باکیفیت خوب

مداد طرح جدول ضرب 1822

خوب است که بدانید!

  • ساخت آلمان
  • قطر مغزی - 2 میلیمتر، سطح مقطع دایره

  • مداد پاک‌کن‌دار، با کیفیت خوب و بدنه گرد
  • دو طرح ویژه روی پس‌زمینه ی نقره‌ای: جدول ضرب تا ضریب ۱۰ (آبی روشن و آبی)، جدول ضرب با ضریب بزرگتر از۱۰ (صورتی و بنفش)
  • مغزی HB
  • چوب مداد، تهیه شده از جنگل‌های دارای گواهی‌نامه‌ PEFC

کد محصول: 1822

درجه سختی

  • HB
    HB
 

انواع: