پرگار مارس 554

پرگار

پرگار مارس 554

خوب است که بدانید!

  • ساخت آلمان

  • پرگار دقیق با بازوی الحاقی تلسکوپی
  • سری اصطکاکی برای تنظیم دقیق و روان شعاع
  • بازوهای لولایی سوزن و مغزی
  • قسمت مغزگیر تعویض شونده با قطر ۴ میلی‌متر
  • سوزن قابل تعویض
  • حداکثر قطر دایره ۴۷۰ میلی‌متر
  • طول: ۱۴۶ میلی‌متر
  • داخل جعبه‌ با درپوش لولادار

کد محصول: 554
 

انواع: