پرگار حرفه ای مارس 552

پرگار

پرگار حرفه ای مارس 552

خوب است که بدانید!

  • ساخت آلمان

پرگار با تنظیم سریع دارای مکانیسم دکمه‌ی فشاری و چرخ مرکزی
بازوهای لولایی سوزن و مغزی
قسمت مغزگیر تعویض شونده با قطر ۴ میلی‌متر
با کفشک سوزن‌گیر تعویض شونده
حداکثر قطر دایره حدود ۳۵۰ میلی‌متر، با بازوی الحاقی حدود ۵۸۵ میلی‌متر
داخل جعبه با درپوش لولادار
طول: ۱۷۰ میلی‌متر

کد محصول: 552
 

انواع: