درافتینگ هد مارس 20 660

درافتینگ هد

درافتینگ هد مارس 20 660

خوب است که بدانید!

  • ساخت آلمان

  • برای استفاده با تخته رسم‌های مدل A3 و A4 661
  • قابلیت استفاده با یک دست
  • با دکمه قفلی برای تنظیم روی زاویه دلخواه
  • با دو بازوی خط‌کش شفاف و درجه بندی معکوس دوطرفه
  • با خطوط راهنمای موازی به منظور هاشور زدن
  • با علامت‌های اضافی روی ۷ و ۴۲ درجه
  • تنظیم اتوماتیک روی هر ۱ درجه
  • با امکان ترسیم آسان و بدون وقفه زوایای قائمه

کد محصول: 660 20