مداد شمعی نوریس کلاب 220

مدادشمعی

مداد شمعی نوریس کلاب 220

خوب است که بدانید!

  • مطابق با EN 71
  • قطر مداد شمعی - تقریبا 8 میلیمتر

  • مقاومت بسیار بالا دربرابر شکنندگی
  • روکش کاغذی با محل مخصوص درج نام

کد محصول: 220
 

انواع: