مداد شمعی پیچی نوریس کلاب 221

مدادشمعی

مداد شمعی پیچی نوریس کلاب 221

خوب است که بدانید!

  • مطابق با EN 71
  • قطر مداد شمعی - تقریبا 6 میلیمتر

  • مدادشمعی با رنگ‌های غنی
  • کاربری راحت: بچرخانید و رنگ کنید
  • خطوط واضح
  • رنگ‌های درخشان
  • با مقاومت بسیار بالا دربرابر شکنندگی

کد محصول: 221
 

انواع: