ست اداری تریپلاس

ست اداری

ست اداری تریپلاس

خوب است که بدانید!

  • ساخت آلمان
  • جعبه مخصوص استدلر- به عنوان جامدادی هوشمند
  • با طراحی ارگونومیک و قطور برای نگارش و نقاشی آسان و بدون خستگی

  • ست اداری
  • با تنوع درون جعبه‌ی مخصوص استدلر، همیشه و همه جا همراه شماست

کد محصول: 34
 

انواع: