مدادهای کمیک

مداد مشکی موتیف- طرح کامیک

مدادهای کمیک

مداد مشکی موتیف - در‌‌چهار طرح کمیک

مداد با بدنه گرد

مغزی با درجه HB - نرم و باکیفیت

لیوان ۷۲ عددی

کد محصول: 131 HB-CO

درجه سختی

  • HB
    HB
 

انواع: