تراش فلزی 10 510

تراش

تراش فلزی 10 510

خوب است که بدانید!

  • زاویه تراش 23 درجه - برای مداد های مشکی با سایز استاندارد تا قطر 8/2 میلیمتر برای نگارش خطوط دقیق و

  • مناسب برای مدادهای مشکی سایز استاندارد تا قطر ۸/۲ میلی‌متر با زاویه‌ی تراش ۲۳ درجه برای نگارش خطوط تمیز و دقیق

کد محصول: 510 10
 

انواع: