تراش مخزن دار 511

تراش

تراش مخزن دار 511

خوب است که بدانید!

  • زاویه تراش 23 درجه - برای مداد های مشکی با سایز استاندارد تا قطر 8/2 میلیمتر برای نگارش خطوط دقیق و

  • مناسب برای مدادهای مشکی با سایز استاندارد تا قطر ۸/۲ میلی‌متر با زاویه‌ی تراش ۲۳ درجه برای نگارش خطوط تمیز و دقیق
  • تیغه‌ی فلزی
  • درپوش لولایی برای جلوگیری از پخش شدن تراشه‌ها
  • درپوش قفل شونده برای جلوگیری از بازشدن اتفاقی مخزن

کد محصول: 511
 

انواع: