تراش مخزن دار دو قلو 512

تراش

تراش مخزن دار دو قلو 512

خوب است که بدانید!

  • زاویه تراش 30 درجه - برای مدادهای مشکی و رنگی ضخیم تا قطر 10/2 میلیمتر برای ایجاد خطوطی پهن و نرم
  • زاویه تراش 30 درجه - برای مداد های رنگی با سایز استاندارد تا قطر 8/2 میلیمتر برای ایجاد خطوط پهن و ن
  • زاویه تراش 23 درجه - برای مداد های مشکی با سایز استاندارد تا قطر 8/2 میلیمتر برای نگارش خطوط دقیق و

  • دو سوراخ برای مدادهای مختلف (شرح محصول برای جزییات هر تراش را ببینید)
  • مناسب برای مدادهای مشکی استاندارد تا قطر ۸/۲ میلی‌متر با زاویه‌ی تراش ۲۳ درجه برای نگارش خطوط تمیز و دقیق
  • مناسب برای مدادهای رنگی استاندارد تا قطر ۸/۲ میلی‌متر با زاویه‌ی تراش ۳۰ درجه برای نگارش خطوط تمیز و دقیق
  • مناسب برای مدادهای مشکی و رنگی ضخیم تا قطر ۱۰/۲ میلی‌متر با زاویه‌ی تراش ۳۰ درجه برای نگازش خطوط پهن و نرم
  • تیغه‌ی فلزی
  • درپوش لولایی برای جلوگیری از پخش شدن تراشه‌ها
  • درپوش قفل شونده برای جلوگیری از بازشدن اتفاقی مخزن

کد محصول: 512
 

انواع: