خط‌کش شیشه‌ای مارس56204F

خط‌کش

خط‌کش شیشه‌ای مارس56204F

خوب است که بدانید!

  • ساخت آلمان

  • Plexiglass شفاف
  • لبه مخصوص جوهر

کد محصول: 562 04 F