گونیا مارس 567

گونیا

گونیا مارس 567

خوب است که بدانید!

  • ساخت آلمان

  • پلاستیکی، آبی شفاف
  • با لبه‌ی مخصوص خط کشی بدون پخش جوهر
  • آغاز درجه‌ها از لبه

کد محصول: 567