گونیا مارس 567 F

گونیا

گونیا مارس 567 F

خوب است که بدانید!

  • ساخت آلمان

Plexiglass شفاف
با لبه‌ی مخصوص خط کشی بدون پخش جوهر
بدون درجه

کد محصول: 567 F