شابلون دایره مارس 576 01 F

شابلون دایره

شابلون دایره مارس 576 01 F

خوب است که بدانید!

  • ساخت آلمان

  • برای دایره‌های با قطر از ۱ تا ۳۶ میلی‌متر
  • افزایش ۰/۵ میلی‌متری: از قطر ۱ تا ۱۰ میلی‌متر
  • افزایش ۱ میلی‌متری: از قطر ۱۱ تا ۳۶ میلی‌متر
  • با لبه‌ی مخصوص خط کشی بدون پخش جوهر

کد محصول: 576 01 F